Nie ulega wątpliwości, że zajęcia pozalekcyjne są dobrą formą na uzupełnienie edukacji i rozwój nowych umiejętności oraz zainteresowań. Dzieci chętnie uczestniczą w ciekawych zajęciach. W dużych miastach w Polsce nie brakuje licznych ofert dla dzieci i młodzieży. Zajęcia pozalekcyjne mogą być przeprowadzane na terenie szkoły lub poza placówką oświatową.

W Krakowie dzieci uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych

zajęcia pozalekcyjne - KrakówSzkoła w założeniu pełni szczególną role w życiu młodego człowieka. Z jednej strony naucza, a z drugiej strony wychowuje młodych ludzi do życia w społeczeństwie. Nie ulega wątpliwości, że rola wychowawcza szkoły jest niezwykle istotna. Dzieci spędzają w szkole zwykle kilka godzin w ciągu dnia. Zdarza się, że materiał przerabiany na zajęciach lekcyjnych wymaga uzupełnienia i rozwinięcia. Dlatego też wielu rodziców decyduje się na zapisanie swoich dzieci na zajęcia pozalekcyjne – Kraków to miejsce, w którym wybór tego typu zajęć jest przeogromny. Zajęcia pozalekcyjne stanowią nie tylko uzupełnienie materiału przerabianego w szkole, ale również dają niepowtarzalną możliwość nabycia całkiem nowych umiejętności, na przykład gry w szachy lub gry na wybranych instrumencie muzycznym. Możliwości jest wiele. Rodzice powinni wybrać dla dziecka rodzaj zajęć, który najlepiej będzie odpowiadał jego predyspozycjom. Dobrze zatem jest skonsultować decyzję z dzieckiem. Często zdarza się również, że dziecko po jakimś czasie stwierdza, że zajęcia o danej tematyce mu nie odpowiadają i chce zrezygnować. W takim przypadku rodzice powinni porozmawiać z dzieckiem na temat powodów jego decyzji. Nie powinni jednak naciskać na chodzenie na zajęcia. W Krakowie dzieci mogą uczestniczyć w bezpłatnych zajęciach o ciekawej tematyce. Często zajęcia odbywają się w budynku szkolnym. Osoby prowadzące zajęcia dla dzieci mają odpowiednie przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje. Potrafią również nawiązać kontakt z młodzieżą, co jest niezwykle istotne.

Dzieci i młodzież na zajęciach pozalekcyjnych mają szansę na poszerzenie własnych horyzontów i nabycie nowych umiejętności. Pewnych rzeczy nie nauczą się w szkole. Dodatkowe zajęcia często stanowią uzupełnienie obowiązkowych zajęć szkolnych. Dorośli powinni pamiętać jednak o tym, że oprócz zajęć dziecko potrzebuje również czasu wolnego.