W przemyśle często zachodzi konieczność wykorzystania specjalistycznych maszyn, które umożliwiają wykonanie określonych czynności. Niezbędnym elementem jest zasilanie, które umożliwia maszynie przetworzenie w odpowiedni sposób energii. W ten sposób w ruch wprawiane są elementy wykonawcze maszyny co z kolei prowadzi do zrealizowania zakładanej czynności.

Układy hydrauliczne i ich specyfika

napędy hydrauliczneW większości przypadków do napędu maszyn wykorzystywane są silniki elektryczne, układy pneumatyczne oraz układy hydrauliczne. Te ostatnie do wykonania pracy wykorzystują ciecz roboczą, którą przeważnie jest woda. Rozróżnia się dwa podstawowe typy układów hydraulicznych: hydrostatyczne, które bazują na wykorzystaniu ciśnienia cieszy oraz hydrokinematyczne, które bazują na wykorzystaniu energii kinetycznej cieczy. W oparciu o wyżej wymienione zjawiska budowane są napędy hydrauliczne, które zasilają maszynę oraz jej elementy robocze. Posiadają one wiele zalet spośród których najważniejsze to: stosunkowo duża wydajność urządzenia, duża trwałość elementów i łatwość ich wymiany, możliwość bezstopniowej regulacji prędkości i zmiany kierunku ruchu, możliwość uzyskania dowolnego ruchu obrotowego, posuwisto-zwrotnego lub wahadłowego, duży moment rozruchowy przy krótkim czasie rozruchu i hamowania, bardzo duża precyzja działania, możliwość automatyzacji czy wysoka odporność na uszkodzenia.

Wszystko to sprawia, że napędy hydrauliczne są jednymi z najpowszechniej wykorzystywanych w przemyśle. Warto dodać, że czasami zdarzają się sytuacje, w których napęd jest konkretnie projektowany do danej maszyny. W takim przypadku warto korzystać z biur projektowych, które posiadają odpowiednie doświadczenie oraz kompetencje w tworzeniu i dostosowywaniu tego typu rozwiązań do potrzeb danej maszyny.

Dodaj komentarz