Przepisy obowiązujące w Polsce standaryzują różnorodne z dziedzin gospodarki. Część z nich dotyczy kwestii technicznych związanych z projektowaniem, wytworzeniem oraz ochroną konstrukcji stalowych przed działaniem korozji. Warto dowiedzieć się, do jakich dokumentów należy sięgnąć, w celu zapoznania wytycznych dotyczących malowania konstrukcji stalowych oraz jakie metody zabezpieczania antykorozyjnego są najskuteczniejsze.

Niedrogie oraz skuteczne malowanie antykorozyjne

niedrogie malowanie antykorozyjneUstanowienie wewnętrznego rynku Unii Europejskiej spowodowało ujednolicenie norm poszczególnych krajów członkowskich odnośnie malowania oraz zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych. Pierwszą z nich jest norma EN ISO 12944, która definiuje kategorie korozyjności o warunki zewnętrzne. Wyróżnia się sześć rodzajów środowiska eksploatacji konstrukcji wykonanych z metalu w warunkach atmosferycznych, trzy w środowisku ziemnym albo w zanurzeniu. Norma ta wskazuje techniczne metody zaprojektowania konstrukcji metalowych, aby uwzględniały rozwiązania umożliwiające późniejsze ich zabezpieczenie antykorozyjne. Tyczy się to unikania spoin punktowych, jak również miejsc, w których gromadzi się osad albo woda, jak również dokładnego wypełniania szczelin. Norma określa także kombinacje preparatów do nanoszenia powłok ochronnych. W przypadku kategorii korozyjności od C2 do C3 możliwe jest stosowanie systemów malarskich z zabezpieczeniem antykorozyjnym, które bazują na farbach akrylowych, epoksydowych czy poliuretanowych. Nakładane są one w różnej liczbie warstw oraz na różną grubość. Korzystne może być profesjonalne oraz niedrogie malowanie antykorozyjne. Pracownicy firm specjalizujących się w wykonywaniu ochronnych systemów malarskich, posiadają niezbędną wiedzę z zakresu doboru odpowiednich rozwiązań technicznych. Nie należy również utożsamiać zabezpieczeń antykorozyjnych z malowaniem konstrukcji stalowej.

Główny problem, z jakim borykają się zarówno konstruktorzy, jak i ekipy budowlane, jest następująco stopniowo proces korozji stali. Nic dziwnego więc, iż trwałość zastosowanych powłok antykorozyjnych jest tak istotną kwestią, szczególnie w przypadku tworzenia konstrukcji stalowych poddawanych stałemu działaniu czynników zewnętrznych. Określenie poziomy trwałości powłoki antykorozyjnych umożliwia dodatkowo zaplanowanie cyklicznych przeglądów i konserwacji.