Zabezpieczenie placu budowy to jedna z najważniejszych kwestii przed przystąpieniem do realizacji inwestycji. I nie chodzi tu jedynie o zamknięcie budowy ogrodzeniami przed intruzami z zewnątrz lecz o stworzenie bezpiecznego miejsca pracy dla personelu i urządzeń. Bardzo często prace budowlane, naprawcze lub inżynieryjne prowadzone są poniżej poziomu gruntu i wtedy niezbędne są akcesoria zapobiegające usuwaniu gruntu.

Rodzaje i zastosowanie grodzic

stalowe grodziceNa rynku dostępne są stalowe grodzice oraz wykonane z winylu. W obu przypadkach ścianki grodzic posiadają taki sam profil i za ich pomocą można zbudować szczelną i bardzo wytrzymałą barierę powstrzymującą masy gruntu oraz wody. W przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych grodzicami można zabezpieczyć cały plac budowy przed zalaniem. Pogrążanie grodzic w gruncie odbywa się za pomocą wibromłota podwieszonego do ramienia dźwigu lub koparki. Można zastosować również metodę statyczną, która nie powoduje ogromnego hałasu jak pierwsza metoda. Grodzice umieszcza się w gruncie czasowo lub na stałe i zależy to od charakteru budowy. W przypadku konieczności wylania fundamentów na znacznych głębokościach, wykonania mikrotunelingu, zabezpieczenia głębszych wykopów, zabezpieczenia przed zalaniem placu budowy czy podczas budowy mostów grodzice stalowe umieszcza się w gruncie czasowo. Po realizacji inwestycji grodzice zostają usunięte i są wykorzystywane na innych budowach. Bywa też tak, że grodzice umieszcza się w gruncie na stałe. Dzieje się tak w przypadku gdy stanowią one integralny element wzmacniający konstrukcję obiektu. Grodzice umieszcza się na stałe podczas budowy wałów przeciwpowodziowych, falochronów lub zabezpieczeń pylonów mostów. Do kontaktu z wodą najlepiej nadają się grodzice wykonane z winylu. Są one bowiem całkowicie odporne na działanie nawet wody morskiej, nie ulegają pod jej wpływem korozji. Grodzice z tworzyw sztucznych są bardzo łatwe w wykonaniu i znacznie tańsze.  

Zastosowanie grodzic na różnorodnych placach budów stwarza bezpieczne warunki wykonania wszystkich prac konstrukcyjnych. Jest to najtrwalsza forma zabezpieczeń przed obsuwaniem mas gruntu. Bardzo ważną zaletą grodzic jest możliwość wielokrotnego użytku. Wszystkie niezbędne informacje o tej formie zabezpieczeń znajdziemy na stronach internetowych producentów, wypożyczalni i dystrybutorów.