• Post author:
  • Post category:Kursy

W dzisiejszym świecie, w którym każdy podróżuje po świecie bardzo ważna jest znajomość języków. Pierwszy raz z nauką języka obcego oraz ojczystego spotykamy się w szkole podstawowej. Nauka ta trwa kilka lat, a potem kontynuowana jest w szkole średniej, a czasem i na studiach językowych. Na każdym z tych etapów nauki ważne jest wyposażenie sali.

Wyposażenie pracowni językowych w szkole

sala do nauki języków wyposażenieW szkole uczeni jesteśmy trzech języków, polskiego, angielskiego i niemieckiego. W niektórych szkołach średnich możemy wybrać inny język, zamiast języka niemieckiego. Często spotykany jest hiszpański. Jednak w każdej ze szkół powinno być odpowiednie wyposażenie. W salach polonistycznych znajdują się zawsze słowniki ortograficzne, encyklopedie oraz lektury omawiane przez nauczyciela na lekcjach. W salach do nauki języka obcego znajdują się słowniki dwujęzyczne oraz tablice naukowe na przykład z odmianą potrzebnych czasowników. Znaleźć się tam także mogą dekoracje takie jak flagi oraz mapy danego kraju. Na mapach zaznacza się stolice oraz większe miasta, a także zabytki. Umieszczone są również zdjęcia i krótkie opisy każdego z wspomnianych miejsc. W sali polonistycznej znajdują się podobizny znanych, polskich pisarzy z krótkim życiorysem. Dobra sala do nauki języków wyposażenie to także projektor i rzutnik do korzystania z multimedialnych pomocy dydaktycznych. Przy posiadaniu wspominanego sprzętu elektronicznego, uczniowie mogą sami przygotowywać prezentację.

Dobrze przygotowana sala lekcyjna sprawia, że uczniowie z chęcią przychodzą na lekcje. Bardziej interesują się również tym co mówi nauczyciel, jeżeli ten ma możliwość korzystania z różnych pomocy dydaktycznych. Lekcje prowadzone trochę z książki, prac multimedialnych oraz map są o wiele ciekawsze dla ucznia, ponieważ musi skupić się na tym, co obecnie pokazuje mu nauczyciel.