Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego jak niebezpiecznym środowiskiem pracy jest laboratorium. To w nich laborant jest narażony na kontakt z trującymi i szkodliwymi substancjami chemicznymi. Wiele z nich powoduje uszkodzenia dróg oddechowych podczas wdychania. Z kolei podczas kontaktu ze skórą mogą powodować oparzenia. Substancje te muszą być zatem pod stałym nadzorem.

Bezpieczeństwo pracowników laboratoriów

komory laminarneZagrożenia w laboratorium pochodzą nie tylko od stosowanych środków chemicznych. Bardzo duże niebezpieczeństwo mogą stanowić także same próbki. Szczególne laboratoria mikrobiologiczne mają z tym problem. Na szczęście na rynku istnieją urządzenia, które jednocześnie pozwalają na ochronę pracownika, jak i również umożliwiają właściwe przeprowadzenie analiz. Sprzętem tym są komory laminarne. To dzięki nim pracownik pracujący na zanieczyszczonych próbach oraz z niebezpiecznymi substancjami może czuć się pewnie i nie martwić się o stan swojego zdrowia. Dzięki nim możliwe jest wyodrębnienie jałowej strefy roboczej, która nie powoduje żadnych zanieczyszczeń. Przeprowadzanie analiz w takim otoczeniu gwarantuje wiarygodność jej wyników. Warunki takie są wytworzone przez specjalistyczne wyposażenie komór laminarnych. Dodatkowym zabezpieczeniem może być przednia szyba, która nie pozwala na dotarcie jakichkolwiek zaburzeń do wnętrza komory. To ona także nie pozwala na przedostawanie się zanieczyszczeń pochodzących z analizowanego materiału do przestrzeni laboratoryjnej. Na pochwałę zasługują także atrakcyjne ceny tych sprzętów. Stanowią one bowiem jedno z głównych wyposażeń każdego laboratorium. Ceny nie są wygórowane, a biorąc pod uwagę jakie możliwości stwarzają te urządzenia, można stwierdzić, iż są nawet niskie. Dzięki temu są dostępne dla każdego odbiorcy i mogą sobie na nie pozwolić nawet niewielkie laboratoria.

Każdy właściciel laboratorium powinien zaopatrzyć to miejsce pracy w komorę laminarną. Urządzenie to pozwala na zachowanie właściwych warunków prowadzenia wymagających analiz. Urządzenia te posiadają także inną, bardzo istotną funkcję. Mianowicie chronią one pracownika laboratorium przed zagrożeniami, które mogą pochodzić z analizowanego materiału lub z substancji chemicznych, które słyszą do jej wykonania.