Odwadnianie osadów jest to proces polegający na obniżeniu zawartości wody w osadach do takiego stopnia, aby uwodnienie końcowe było na jak najniższym poziomie. W czasie odwadniania osadów usuwa się wodę kapilarną. Sam proces polega na oddzieleniu z osadu suchego placka oraz czystego, pozbawionego zawiesin odcieku. Efektem takiego działania jest zmniejszenie objętości osadów. W jakich wypadkach stosowane jest odwadnianie osadów?

Zalety odwadniania osadów wodnych

odwadnianie osadów wodnychOdwadnianie osadów wraz z higienizacją, jest procesem wykorzystywanym między innymi w oczyszczalniach. W pierwszej kolejności przefermentowany osad kierowany jest do stacji odwadniania. Na rynku działa wielu producentów oferujących szeroką gamę urządzeń tego typu. Warto postawić na najbardziej skuteczne odwadnianie osadów wodnych. Wśród urządzeń znajdziemy filtracyjne prasy taśmowe, prasy śrubowe, prasy komorowe, dekantery, wirówki czy wiele innych rodzajów. W każdym z tych urządzeń jest ważne uzyskiwanie jak najniższego uwodnienia masy. Odcieki z odwadniania osadu wprowadzane są przepompownię oraz stację strącania fosforu do kanału ścieków surowych. Zazwyczaj w procesie odwadniania osadu na prasie taśmowej możliwe jest uzyskanie od 16 do 20 procent suchej masy. W celu poprawy procesu odwadniania stosowany jest polielektrolit, natomiast osad uzyskany w czasie procesu odwadniania jest higienizowany dodatkowo wapnem. Na różnych etapach procesu realizowane w oczyszczalniach ścieku oraz przeróbki osadów powstają poszczególne osady ściekowe, które wyróżniają się odmiennymi właściwościami. Różnią się one między innymi odmienną podatnością na odwadnianie. Z tego powodu wartość wody w osadzie ściekowym będzie zależała od rodzaju procesu, jakiemu została poddana. Sam proces odwadniania osadów powinien być poprzedzony zagęszczaniem, dzięki czemu koszty odwadniania znacznie zmaleją.

Dostępne są na rynku różne rodzaje odwadniania osadów, które mogą odbywać się poprzez wykorzystanie metody poletka, laguny, jak i metody mechanicznego odwadniania osadów. Ten ostatni rodzaj dzieli się na taśmowe prasy filtracyjne, wirówki oraz workownice. Metoda mechanicznego odwadniania osadów jest najbardziej efektywną metodą, przez co najczęściej wykorzystywaną w przypadku średnich oraz dużych oczyszczalni ścieków.