Każdy budynek, w którym przebywać mają ludzie powinien być zaprojektowany i wykonany tak żeby spełnić obowiązujące przepisy i wymagania. Tylko w ten sposób zapewnione może być bezpieczeństwo osób przebywających na jego terenie nawet w skrajnych warunkach. Można tutaj wymienić chociażby pojawienie się otwartego ognia. Stanowi to bardzo duże zagrożenie zarówno dla osób jak i również mienia. Właśnie dlatego na etapie projektowania brane są pod uwagę różne rozwiązania.

Efektywne układy oddymiające

efektywny system oddymiania klatek schodowychPozwalają one zwiększyć poziom bezpieczeństwa nawet w momencie, gdy w budynku wystąpi pożar. W tym celu wykorzystywane są zarówno bierne jak i również czynne środki ochrony. Do tych pierwszych zaliczyć można natrysk ognioochronny czy uszczelnienie przepustów. Do drugich z kolei efektywny system oddymiania klatek schodowych, który umożliwia bezpieczną ewakuację z obiektu. System taki powinien być uruchamiany samoczynnie po wykryciu dymu w budynku. Samo oddymianie może zostać wykonane na kilka sposobów w zależności od potrzeb budynku. Realizowane są systemy grawitacyjne, wspomagane nawiewem mechanicznym czy różnicowanie ciśnienia. Najdroższe są te ostatnie, które wymagają zastosowania specjalnych urządzeń napowietrzających. Typowy system składa się z kilku zasadniczych elementów. Można do nich zaliczyć: klapy domowe, centralę sterującą, zasilaczy czy nawiewu mechanicznego. Warto wspomnieć, że każdy z elementów składowych wchodzących w skład instalacji powinien posiadać aktualne dokumenty wydane przez jednostkę certyfikującą. Jest to niezwykle istotne ponieważ potwierdza spełnienie norm zarówno krajowych jak i międzynarodowych. To z kolei wpływa na niezawodność oraz trwałość rozwiązania w warunkach docelowych.

Każdy element musi posiadać więc między innymi certyfikat potwierdzający zgodność z normami czy świadectwo dopuszczenia potwierdzające zgodność z przepisami krajowymi. Jak widać obecnie niezwykle istotnym zagadnieniem jest zapewnienie maksymalnego możliwego poziomu bezpieczeństwa użytkownikom budynku w warunkach skrajnych. Można tutaj przytoczyć chociażby pożar, który stanowi bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia. Na szczęście na rynku dostępne są już urządzenia oraz rozwiązania, które pozwalają ograniczać skutki jego wystąpienia.