Podstawowym zadaniem obrabiarki sterowanej numerycznie jest wykonywanie zadań obróbczych z dużą precyzją iw pełni automatycznie. Sekwencje pracy i ruchu są programowane za pomocą sekwencyjnych poleceń sterujących. Polecenia sterujące są interpretowane przez układ sterowania i przekształcane w odpowiednie sygnały dla napędów maszyny.

Obrabiarki CNC

obrabiarki sterowane numerycznieObrabiarki zwykle programowane przy pomocy komputera to obrabiarki sterowane numerycznie. W zależności od metody i lokalizacji programowania rozróżnia się trzy koncepcje programowania  Programowanie ręczne, w którym programista opisuje zadanie obróbki w kodzie jest coraz rzadziej stosowane. Program składa się z szeregu instrukcji, które są podzielone na informacje o pozycji i przełączaniu oraz polecenia pomocnicze. Informacje o ścieżce opisują względny ruch od narzędzia do obrabianego przedmiotu, a informacje o przełączaniu obejmują instrukcje takie jak prędkość posuwu, prędkość wrzeciona i wybór narzędzia. Programowanie wspomagane komputerowo w obszarze warsztatowym odbywa się zwykle na sterowaniu w interaktywnym oknie graficznym z odpowiednimi terminami i symbolami warsztatowymi. Nowoczesne wysokowydajne elementy sterujące umożliwiają analizę kolizji i optymalizację procesu poprzez symulację 3D obróbki. Programowanie wspomagane CAD w obszarze planowania jest również dość popularne. Ponieważ prefabrykowana geometria została już zarejestrowana w systemie CAD, sensowne jest przyjęcie jej w programowaniu obrabiarki zamiast ponownego jej wprowadzania.

Nowoczesne systemy programowania maszyn sterowanych numerycznie opierają się na modelach CAD i zapewniają graficznie interaktywne wskazanie brakujących informacji. Obejmują one opis części nieobrobionej i szczegóły sekwencji produkcyjnych oraz informacje o przełączaniu. Dzięki temu możliwa jest produkcja wielu identycznych elementów z dużą dokładnością.