Asfalt drogowy przed wylaniem na ulice lub place budowy musi być odpowiednio przechowywany. Statystyki jasno wskazują, że najwięcej wypadków z rozgrzaną cieczą występuje podczas jej transportu. Asfalt osiąga temperaturę minimalną 150 stopni Celsjusza, dlatego istnieje duże ryzyko poważnych poparzeń. Przy pracy z nim konieczne jest więc zachowanie szczególnych środków bezpieczeństwa.

Kartony silikonowe jako miejsce przechowywania masy asfaltowej

karton silikonowyMasa asfaltowa przeznaczona na drogi powstaje z asfaltu oraz polimerów, substancji wypełniających i dodatków organicznych. Często do przechowywania gorącego materiału stosowany jest karton silikonowy. To produkt wysoce odporny na wysokie temperatury. Zapobiega rozlaniu się asfaltu oraz ułatwia nakładanie masy na powierzchnię. Może być dość łatwo transportowany. Tak przechowyway asfalt jest stosowany do uzupełniania szczelin w betonowych i asfaltowych nawierzchniach. Dzięki swoim właściwościom może być wykorzystany również do uszczelniania powstałych spękań. Asfalt w takiej formie w większych ilościach przechowywane w specjalnie utworzonych cysternach. Muszą mieć one odpowiednie zabezpieczenie przed rozlaniem się masy. Generalnie asfaltowa masa z polimerami gwarantuje elastyczne połączenie. Charakteryzuje się również bardzo dobrą ciągliwością, przyczepnością, odpornością na duży nacisk oraz skrajnie wysokie i niskie temperatury.

Masa przechowywana w kartonach silikonowych jest również wysoce odporna na starzenie się, dotyczy to także połączenia. Ogromne znaczenie ma odporność na działanie kwasów i soli. Jest to szczególnie ważne zimą, kiedy na drogi wysypuje się sól, by rozpuszczeniu ulegał lód i śnieg, które stwarzają niebezpieczeństwo dla ruchu drogowego. Jakość wykonania masy asfaltowej jest więc bardzo istotna.