Zanim się zajmie stanowisko głównego księgowego, trzeba przejść długą drogę nauki, szkolenia i zdobywania doświadczenia. Nie jest to prosty zawód, bo wymaga duże dyscypliny, zaangażowania i dyspozycyjności. Pracy jest zawsze dużo, bez względu czy się pracuje w prywatnej firmie czy w biurze rachunkowym.

Czy prowadzenie księgowości dużo kosztuje?

księgowość wrocławW Polsce działa nawet kilka milionów mikro, małych, średnich i dużych firmy, które muszą mieć prowadzoną księgowość. Około czterdzieści pięć procent firm korzysta z usług biur rachunkowych, trzydzieści pięć posiada własnego księgowego, a pozostała część samodzielnie zajmuje się swoimi rachunkami. To pokazuje, że jednak większość przedsiębiorców woli te sprawy powierzyć specjalistom, którzy najlepiej się na tym znają. Jeżeli jest nam potrzebna sprawdzona księgowość Wrocław jest miastem, w którym znajdziemy wiele biur, świadczących takie usługi. Największą ich zaletą jest kompleksowy charakter usług, czyli że w jednym abonamencie mamy zapewnioną księgowość, kardy i płace. Co po niektóre biura świadczą także usługi doradcze z zakresu optymalizacji podatków w firmie, z których mogą korzystać ich klienci. W biurach rachunkowych przeważnie pracuje kilku głównych księgowych, którzy prowadzą podatkową książkę przychodów i rozchodów dla jednoosobowych działalności gospodarczych i pełne księgi rachunkowe dla spółek. Pracownicy kadrowi odpowiadają za prowadzenie akt osobowych pracowników zatrudnionych w firmach klientów, sporządzają listę płac i wystawiają niezbędne druki i zaświadczenia. Oferta biur księgowych jest szczególnie atrakcyjna dla małych i średnich przedsiębiorców, ponieważ ich abonamenty za usługi są bardzo niskie. Dla jednoosobowej działalności gospodarczej, w której nie ma pracowników, abonament może wynosić nawet niecałe dwieście złotych za miesiąc, a to znacznie mniej niż średnie wynagrodzenie księgowego.

Dla każdego przedsiębiorcy abonament za usługę prowadzenia rachunkowości jest indywidualnie ustalany, ponieważ zależy od kilku zmiennych czynników. Przeważnie ma to związek z rodzajem i wielkością działalności, ilością generowanych w ciągu miesiąca dokumentów księgowych i ewentualną wielkością zatrudnienia, jeżeli przedsiębiorca się zdecyduje na prowadzenie kadr przez pracowników biura.