Polski pracodawca może legalnie, bez zbędnych formalności zatrudnić obywatela Ukrainy na podstawie oświadczenia przedstawianego w Urzędzie Pracy oraz w oparciu o pozwolenie na pobyt czasowy lub nieokreślony oraz pozwolenie na pracę. Są to dwa najprostsze sposoby legalizacji pobytu pracownika z Ukrainy w Polsce. Dzięki ruchowi bezwizowemu, pracownik z Ukrainy może swobodnie przyjechać do Polski, spotkać się pracodawcą i zacząć dopełniać formalności.

Jak zatrudnić Ukraińca?

zatrudnianie cudzoziemca z ukrainyNajprostszym rozwiązaniem legalnego zatrudnienia obywatela Ukrainy w Polsce jest zatrudnienie go, w oparciu o oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi. Na podstawie takiego dokumentu, Ukrainiec może w Polsce pracować legalnie przez 6 miesięcy w okresie 12 miesięcy. Poszczególne dni sumują się ze sobą i mogą być wykorzystywane w okresach 12 miesięcznych. Jest to rozwiązanie, które polski pracodawca stosuje głównie dla nowych pracowników, dając jednocześnie pracownikom umowę na czas określony określaną umową próbną na 3 miesiące, jeżeli pracodawca ma intencje długotrwałej współpracy bądź jest pracownikiem tymczasowym np. w budowlance na czas wykonania jakiejś pracy. Zatrudnianie cudzoziemca z Ukrainy może odbywać się także na pełnej ścieżce proceduralnej. Wówczas Ukrainiec występuje o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę w Polsce. Tego typu dokument może być wydany na maksymalny okres 3 lat, jednak w praktyce stosuje się go na okresy krótsze, żeby pracodawca miał szansę określić przydatność nowego pracownika. Jeżeli chcemy nawiązać dłuższą współpracę z cudzoziemcem musimy wystąpić do Urzędu Wojewódzkiego o zezwolenie na pracę. W praktyce: zezwolenie na pobyt czasowy i pracę w Polsce jest dokumentem wydawanym na żądanie pracownika, natomiast zezwolenie na pracę jest dokumentem wydawanym pracodawcy, który ma obowiązek przekazania kopii tegoż dokumentu swojemu pracownikowi.

Jak widać w powyższym, cała procedura nie jest skomplikowana i istnieje ścieżka uproszczona, która daje możliwość zatrudnienia pracownika na okres 6 miesięcy w przeciągu 12 miesięcy. Jest to bardzo korzystna forma zarówno dla pracodawcy jak i dla pracownika. Większość Ukraińców na polskim rynku pracy deklaruje, że są w Polsce tymczasowo, tylko z w celach zarobkowych. W związku z tym, tego rodzaju zezwolenie jest najbardziej pożądanym rodzajem unormowania pobytu cudzoziemca w Polsce.