Wykonywanie instalacji elektryczny wiąże się z pewnymi zasadami, których należy się trzymać. Instalatorzy oraz monterzy muszą bowiem wykonać instalację zgodnie z obecnie obowiązującym stanem prawnym oraz wytycznymi zarówno krajowymi jak i międzynarodowymi. Wykonanie określonych czynności gwarantuje wysoką jakość zrealizowanych prac.

Prowadzenie kabli oraz metoda ich segregacji

opaski kabloweWarto dodać, że dobre przygotowanie instalacji w znacznym stopniu ułatwia jej późniejszą konserwację. Jest to podyktowane dobrym opisem oraz przygotowaniem poszczególnych elementów. Przykładem mogą być chociażby szafy sterownicze, w których łączone są elementy zabezpieczające, sterujące a także rozdzielające. W szafach sterowniczych często zawarte są również kartki z opisem poszczególnych przewodów. Przewody z reguły posiadają przytwierdzone etykiety oraz są pogrupowane z zastosowaniem przedmiotów takich jak opaski kablowe, które umożliwiają ich łatwą segregację. W ten sposób przewody, które pełnią określoną funkcję są oddzielone od przewodów, które są podłączone do innego urządzenia czy podsystemu. Dzięki temu w wypadku awarii czy usterki bardzo łatwo można zlokalizować przewody, które odpowiadają za dane funkcje. Opaski kablowe są z reguły wykonane z tworzyw sztucznych, które zapewniają wymaganą wytrzymałość mechaniczną oraz chemiczną.

Nie bez znaczenia jest tu również fakt, że materiały z których wykonywane są opaski kablowe są izolatorami i nie przewodzą prądu elektrycznego. Zapobiega to powstawaniu przebić czy zwarć w wyniku uszkodzenia izolacji przewodu. Opaski elektryczne są powszechnie wykorzystywane w pracach instalatorskich oraz przez monterów urządzeń różnego typu. Często są one stosowane również do prowadzenia przewodów w określonych torach. Dzięki temu przewody elektryczne mogą być w łatwy sposób posegregowane.