Dla lekarzy oraz dentystów bardzo ważną kwestią jest to, żeby kasa była niewielkich rozmiarów, a jej obsługa bardzo intuicyjna, ponieważ chcą oni w sposób szybki dokonywać transakcji, ze względu na charakterystykę obsługi pacjentów w gabinetach medycznych.

Kasa fiskalna online od lipca w gabinetach

kasy fiskalne onlineKażdy lekarz, który prowadzi działalność medyczną w gabinecie prywatnym musi posiadać kasę fiskalną, bez względu na to, jakie dochody uzyskuje. Niegdyś obowiązywały różnego rodzaju ulgi zwalniające z tego obowiązku. Od 1.07.2021 każdy musi posiadać w gabinecie kasę typu online, która będzie łączyła się z Centralnym Repozytorium Kas, które prowadzi Szef Krajowej Administracji Skarbowej. Kasy fiskalne online są obowiązkowe, a nie dotrzymanie terminu może skutkować nałożeniem kary. Przy dotrzymaniu terminowości można liczyć na dofinansowanie na każde zakupione urządzenie. Kasy online będą gromadzić w swej pamięci paragony fiskalne, raporty dobowe czy zdarzenia na kasie, przy zachowaniu anonimowości kupujących. Do osób, które muszą posiadać kasy fiskalne online przewiduje się kary sięgające nawet 5 tys. zł, a w przypadku, kiedy nie dokonały one terminowego przeglądu technicznego kasy mogą otrzymać karę w wysokości 300 zł. Kasy fiskalne online również będą drukowały papierowe paragony, ponieważ jest on dowodem na dokonanie zakupu przez klienta. W przypadku kas online będzie istniała możliwość otrzymania paragonu na adres e-mailowy.

Obowiązek posiadania kas online dotyczy nie tylko lekarzy, dentystów czy weterynarzy, ale także fryzjerów, kosmetyczki, prawników czy osoby świadczące usługi z branży budowlanej. Jeśli chodzi o wygląd i obsługę kasy dla lekarzy, to przede wszystkim musi być ona łatwa w obsłudze i intuicyjna. Aby kasa online sprawnie przesyłała informacje należy zapewnić jej stały dostęp do Internetu.