Jeżeli jesteśmy zainteresowanie rozszerzeniem działalności naszej firmy, ale wiemy, że będzie to związane z używaniem materiałów, które powszechnie uznawane są za niebezpieczne, warto zainteresować się tym, w jaki sposób można takie materiały transportować. Będą bowiem ciążyły pewnie obowiązki prawne, które reguluje nie tylko prawo krajowe, ale także międzynarodowa umowa, której częścią jest Polska.

Jakie powinno być oznaczenie materiałów niebezpiecznych?

różne materiały niebezpieczne adrZa materiały uznawane powszechnie za niebezpieczne uważa się nie tylko to, co może być łatwopalne. Jednym z częstych zagrożeń, jakie stwarzają tego typu substancje może być na przykład szkodliwy wpływ na środowisko naturalne w przypadku kontaktu z glebą. Bardzo ważne jest, aby pojazd, który transportuje materiały uznawane za niebezpieczne był odpowiednio oznaczony. Pilnowaniem tego powinien zajmować się doradca ADR, który posiada odpowiednie uprawnienia oraz kompetencje, aby pilnować tego typu spraw. Zasady oznaczania materiałów niebezpiecznych w transporcie regulują przepisy umowy międzynarodowej, nazywanej w skrócie ADR. Możemy dzięki temu dokładnie dowiedzieć się, jakie warunki musimy spełnić, aby nasze materiały mogły zostać przewiezione z jednego miejsca do drugiego. Obecnie różne materiały niebezpieczne ADR opisuje w szczegółowy sposób. W umowie zawarte są nie tylko informacje dotyczące oznakowania numerycznego substancji niebezpiecznych, ich typów oraz grup, ale także szczegółowe instrukcje odnośnie tego, w jaki sposób dane chemikalia mają być zapakowane oraz jak mają być zabezpieczone podczas transportowania. Dzięki temu wiemy dokładnie, jak mamy przygotować nasze materiały niebezpieczne do transportu. Jeżeli nie jesteśmy na bieżąco z aktualnymi przepisami tej umowy, zapytajmy o szczegóły naszego doradcę, który musi je znać.

Dobre oznaczenie pojazdów ADR, czyli takich, które przewożą towary niebezpieczne, może komuś uratować zdrowie lub życie. Dzięki ujednoliconemu systemowi, nawet ciężarówka zza granicy, która ulegnie wypadkowi, może być szybko rozpoznana. Służby medyczne oraz ratunkowe będą wiedziały, jakiego rodzaju pomocy należy udzielić poszkodowanym oraz jak postępować z wrakiem i znajdującym się w naczepie auta ładunkiem. Warto o tym pamiętać i wiedzieć takie rzeczy.