Coraz powszechniej stosowane kompensatory ciśnienia, inaczej określane mianem reduktorów ciśnienia, są pożądane tam, gdzie istniejące ciśnienie wodociągowe czy sieciowe jest zbyt wysokie dla zasilania instalacji albo urządzeń. Niemal każdy użytkownik instalacji wodociągowej zetknął się z problemami dotyczącymi ciśnienia. Sama jego wielkość bywa zróżnicowana w zależności od regionu albo kraju i może wynosić od 1 do 10 bar. Warto więc dowiedzieć się nieco więcej na temat stosowania kompensatorów oraz ich możliwych zastosowań.

Wybieramy dobre kompensatory ciśnienia

kompensator ciśnieniaOprócz różnić w ciśnieniu w zależności od lokalizacji, występują często także duże zmiany ciśnienia, jakie są notowane w ciągu doby. W nocy w związku z niższym poborem często można zauważyć wzrost ciśnienia. Z tego powodu, w celu ochrony instalacji przed takimi wahaniami, warto zdecydować się na montaż specjalnego zabezpieczenia. Korzystnym wyborem będzie kompensator ciśnienia. Jest to urządzenie, którego zadaniem jest obniżanie wejściowego wysokiego ciśnienia do zadanego poziomu ciśnienia po stronie wyjściowej. Powoduje więc obniżenie ciśnienie wejścia oraz powoduje utrzymywanie ciśnienia wyjścia bez względu na zmiany wielkości strumienia. Warto wiedzieć, że takie kompensatory ciśnienia powinno się stosować w przypadkach, kiedy ciśnienie spoczynkowe instalacji przekracza poziom 5 bar, a także gdy konieczne jest ograniczenia nadciśnienia roboczego występującego w rurociągach użytkowych stosowanie do wymagań urządzeń czy systemów wchodzących w skład instalacji. Oprócz tego kompensatory warto zastosować w przypadku, kiedy ciśnienie spoczynkowe przed zaworami bezpieczeństwa może przekroczyć wartość 80% jego ciśnienia otwarcia. Jest to sposób na zabezpieczenie podgrzewacza ciepłej wody.

 

Zastosowanie kompensatorów ciśnienia niesie za dobą liczne korzyści. Tyczy się to w szczególności ograniczenia zbyt wysokiego ciśnienia zasilającego, a także utrzymywania ciśnienia w instalacji na stałym poziomie, także w razie występowania wahań ciśnienia wejściowego. Dodatkowo możliwe jest uzyskanie oszczędności wody, poprzez zapobieganie nadmiernym przepływom. Im niższe jest ciśnienie, tym mniejsza jego ilość pojawia się w punkcie poboru. Ostatnią zaletą jest wyeliminowanie ryzyka uderzeń hydraulicznych, a także redukcja szumów i głośnej pracy instalacji.