Profesjonalne usługi z zakresu kontroli podatkowej oraz postępowań podatkowych umożliwiają właścicielom działalności gospodarczych na zabezpieczenie interesów. Warto więc, w przypadku zapowiedzianej kontroli podatkowej, uzyskać pomoc z tego zakresu, aby mieć pewność, iż przebiegnie ona w jak najbardziej pozytywnym stopniu. W jaki sposób przebiega kontrola podatkowa oraz jakie wsparcie możemy uzyskać?

Korzystamy ze wsparcia w czasie kontroli podatkowej

kontrola podatkowa wrocławWiele firm prawniczych oferuje klientom zastępstwo procesowe w czasie kontroli podatkowej oraz postępowania podatkowego, co pozwala na maksymalne zabezpieczenie praw oraz interesów. Jeżeli interesuje nas kontrola podatkowa wrocław jest odpowiednim miastem do skorzystania z profesjonalnych usług. Polegają one na udziale w postępowaniach podatkowych, bez ograniczania się wyłącznie do sporządzania pism procesowych, takich jak odwołanie od decyzji, zastrzeżenia do protokołu z kontroli czy zażalenie na postanowienie. Oprócz tego możemy liczyć na aktywne uczestnictwo w czynnościach dowodowych, jak na przykład przesłuchanie świadków albo stron postępowania. Dodatkowo specjaliści w czasie kontroli podatkowej opracowują najlepszą strategię działania, która uwzględnia zarówno bezpośrednie skutki dotyczące rozstrzygnięcia sprawy, ale także oddziaływania na przyszłe podstępowanie karnoskarbowe, egzekucyjne albo sądowo-administracyjne. Jest to bardzo istotne i wielu przedsiębiorców nie zdaje sobie z tego sprawy.

Przebieg kontroli podatkowej jest ściśle uregulowany przepisami, w związku z czym przedsiębiorca powinien wiedzieć, jakie przepisy będą wobec niego stosowane. Dotyczy to zarówno przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców, jak również Ordynacji podatkowej i ustawy o kontroli skarbowej. Znajomość tych przepisów pozwoli na jak sprawniejsze i bezproblemowe zakończenie kontroli podatkowej realizowanej przez upoważnione osoby.