Coraz powszechniej realizowane szkolenia okresowe potocznie nazywane są kursem na przewóz rzeczy albo osób. Jest to jeden z kursów, który kończy się wydaniem Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej i umożliwia wykonywanie przewozu drogowego. Warto więc dowiedzieć się, w jakich przypadkach konieczne jest uczestniczenie w takim szkoleniu, a także jaki jest jego szczegółowy zakres i uzyskiwane uprawnienia.

Korzyści z dobrego jakościowo szkolenia okresowego

szkolenia okresowe chorzówPrzeprowadzane szkolenia okresowe kierowców zawodowych dotyczą takich osób, które uzyskiwały prawa jazdy przed 10 września 2008 (w przypadku kategorii D i D1) bądź 10 września 2009 (w przypadku kategorii C i C1), a także osób, które już uzyskały świadectwo kwalifikacji zawodowej oraz chcą przedłużyć jego ważność o kolejne 5 lat. Jeżeli interesują nas profesjonalnie realizowane szkolenia okresowe chorzów jest odpowiednim miastem. Ten rodzaj szkolenia obejmuje 35 godzin zajęć teoretycznych (w tym 21 godzin z części podstawowej oraz 14 godzin szczegółowej). Szkolenia kierowców można prowadzić po 7 godzin dziennie przez co najmniej 5 dni. Po ukończonym szkoleniu okresowym nie jest przeprowadzany egzamin państwowy, natomiast ukończenie szkolenia jest wydawane w formie świadectwa kwalifikacji zawodowej. Kierowcy, którzy uzyskali prawo jazdy przed wyżej wymienionym terminem mają obowiązek uzyskania orzeczenia lekarskiego i psychologicznego po uzyskaniu świadectwa kwalifikacji zawodowej (po szkoleniu okresowym). Kierowcy w wieku do 60 lat powinno uzyskać orzeczenie lekarskie i psychologiczne do dnia wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej. Natomiast kierowcy po 60 roku życia mogą zrobić badania w dowolnym terminie. Są one jednak wydawane na okres 30 miesięcy. Część ośrodków organizuje badania lekarskie i psychologiczne dla własnych kursantów.

W przypadku kursu na przewóz rzeczy, szkolenie okresowe pozwala na przedłużenie uprawnień. W odniesieniu do kursu na przewóz rzeczy dla nowych kierowców konieczna jest kwalifikacja wstępna przyspieszona oraz kwalifikacja wstępna. Program szkolenia okresowego dla kierowców zawodowych obejmuje 5 modułów, z których trzy są obowiązkowe, natomiast dwa kolejne uzupełniające i poznaje się między innymi zasady racjonalnej jazdy z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa.