Wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną oraz cieplną, a także konieczność dywersyfikacji źródeł ich wytwarzania przyczynia się do powstawania nowych technologii. Mogą być one wykorzystywane zarówno przez użytkowników indywidualnych jak i również przez instytucje publiczne czy duże zakłady przemysłowe. W chwili obecnej ze względu na obowiązujące przepisy krajowe oraz międzynarodowe bardzo ważnym aspektem stało się pojęcie efektywności energetycznej oraz ochrony środowiska.

Nowoczesne rozwiązania stosowane w Lublinie

pompy ciepła lublinW związku z tym często do wytwarzania energii wykorzystywane są alternatywne źródła takie jak chociażby pompy ciepła. Urządzenia te są w stanie pozyskać ciepło, które następnie może służyć do podgrzewania wody lub ogrzewania pomieszczeń. Wiele inwestycji bazujących na pompach ciepła realizowanych jest w Lublinie. Jest to spowodowane programami operacyjnymi, które umożliwiają otrzymanie dotacji na tego typu instalacje. Dzięki temu pompy ciepła Lublin  są jednymi z częściej wykorzystywanych urządzeń do ogrzewania nowoczesnych budynków użyteczności publicznej czy prywatnych właścicieli. Warto dodać, że w zależności od typu pompy ciepła mogą być one stosowane w jednorodzinnych domkach oraz w dużych zakładach przemysłowych. Kluczowym aspektem jest dobranie odpowiedniego rozwiązania technologicznego, które będzie odpowiednie dla danego obiektu. Ważnym aspektem podczas procesu doboru jest określenie dolnego źródła, które powinno mieć możliwość eksploatacji przez określony czas. Po tym czasie należy zaprzestać eksploatacji w celu naturalnej regeneracji źródła. Warto dodać, że pompa ciepła pracuje w oparciu o układ zamknięty. Przepływ cieczy roboczej wymusza sprężarka elektryczna, której praca powinna być niezawodna. Duży wpływ na rodzaj zastosowanej pompy ciepła ma również ukształtowanie terenu w Lublinie.

Może być ono wyznacznikiem zastosowania pomp powietrze-powietrze, które nie wymagają praktycznie żadnej ingerencji w teren znajdujący się wokół obiektu. Rozwiązanie to posiada jednak dużo mniejszą sprawność niż klasyczne pompy oparte o wymienniki ciepła w postaci sond pionowych. Biorąc pod uwagę wszystkie wcześniej wspomniane czynniki warunkujące dobór pompy można stwierdzić, ze obecnie najważniejszym z nich są kwestie finansowe. Rozwój rynku pomp ciepła jest bowiem napędzany przez programy operacyjne, które pozwalają finansować inwestycje z nimi związane.