Racjonalne wykorzystanie surowców paliwowo-energetycznych jest jednym z priorytetowych zadań w rozwoju polskiej gospodarki. Istotną rolę w rozwiązaniu problemu oszczędzania energii odgrywa wysokowydajna przemysłowa izolacja cieplna. Izolacja termiczna rurociągów i urządzeń decyduje o technicznej wykonalności i efektywności ekonomicznej realizacji procesów technologicznych i znajduje szerokie zastosowanie w przemyśle energetycznym, mieszkaniowym i komunalnym, chemicznym, rafineryjnym, hutniczym, spożywczym i innych.

Wymagania techniczne dla konstrukcji termoizolacyjnych

sprawdzone izolacje termiczne przemysłoweW energetyce obiektami termoizolacji są kotły parowe, turbiny parowe i gazowe, wymienniki ciepła, zasobniki ciepłej wody użytkowej, kominy. W przemyśle izolacji termicznej podlegają pionowe i poziome urządzenia technologiczne, pompy, wymienniki ciepła, zbiorniki do magazynowania wody, oleju i produktów naftowych. Szczególnie wysokie wymagania stawiane są wydajności izolacji termicznej urządzeń niskotemperaturowych i kriogenicznych. Izolacja termiczna umożliwia prowadzenie procesów technologicznych przy określonych parametrach, pozwala na stworzenie bezpiecznych warunków pracy w produkcji, ogranicza straty łatwo odparowujących produktów naftowych w zbiornikach, umożliwia magazynowanie gazów skroplonych i ziemnych w magazynach izotermicznych. Podczas instalacji i podczas eksploatacji konstrukcje termoizolacyjne są narażone na działanie temperatury, wilgotności, mechaniczne, w tym wibracje, wpływy, które określają listę wymagań dla nich. Sprawdzone izolacje termiczne przemysłowe charakteryzuje wydajność termiczna, niezawodność działania i trwałość oraz bezpieczeństwo przeciwpożarowe i środowiskowe. Głównymi wskaźnikami charakteryzującymi właściwości fizyczne, techniczne i eksploatacyjne materiałów termoizolacyjnych są: gęstość, przewodność cieplna, odporność temperaturowa, ściśliwość i elastyczność.

Sprawność cieplna przemysłowych konstrukcji termoizolacyjnych zależy przede wszystkim od współczynnika przewodzenia ciepła materiału termoizolacyjnego, który określa wymaganą grubość warstwy termoizolacyjnej, a w konsekwencji obciążenie izolowanego obiektu, konstrukcji i instalacji charakterystyka konstrukcji. Obliczone wartości współczynnika przewodzenia ciepła są brane pod uwagę z uwzględnieniem jego zależności na przykład od temperatury.