Zanieczyszczenie środowiska, niebezpieczne odpady, segregacja czy utylizacja to problemy które w ostatnim czasie stają się sprawą priorytetową. I nie dotyczą one wyłącznie naszego kraju. Cały świat walczy z postępującą degradacją środowiska i stara się wszelkimi możliwymi sposobami ją zatrzymać. Ekolodzy twierdzą, że to ostatni moment.

Transport odpadów na terenie kraju

pozwolenie na przewóz odpadów polskaLudzkość całego świata podejmuje działania mające na celu ochronę otaczającej nas przyrody. Coraz modniejsze staje się to co naturalne i ekologiczne. Nasze działania skupiają się również na odpowiedniej segregacji oraz utylizacji różnego rodzaju śmieci i odpadów. Czasami aby je zutylizować należy przetransportować do miejsca w którym można to zrobić w sposób bezpieczny dla środowiska oraz zdrowia człowieka. Jeśli więc interesuje nas pozwolenie na przewóz odpadów Polska dysponuje odpowiednimi unormowaniami prawnymi. Pozwolenie takie wydaje starosta na podstawie złożonego wniosku zawierającego dane dotyczące pojazdu wykorzystywanego do przewozu oraz jego odpowiedniego wyposażenia. Pojazd musi spełniać określone normy zawarte w przepisach o transporcie odpadów niebezpiecznych. Również osoba kierująca nim powinna posiadać niezbędne uprawnienia. Dokument ten wydaje się na okres dziesięciu lat.  Nie jest wymagany w przypadku transportu wewnętrznego czyli na terenie firmy lub na własne potrzeby. Osoba zlecająca ma obowiązek zawsze wskazać odbiorcę transportu.

Transport odpadów polega na przemieszczeniu ich z miejsca zbiórki do miejsca przetwarzania. Przy czym należy zaznaczyć iż zleceniodawca zobowiązany jest do odebrania ich z powrotem w chwili wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji. Proces musi przebiegać zgodnie z przepisami o ochronie środowiska oraz bezpieczeństwu i zdrowiu człowieka.