Zarządcy nieruchomości w swojej pracy muszą rozwiązywać bardzo złożone problemy. Administracja nieruchomościami należy do bardzo interdyscyplinarnych zajęć. Do zadań administrowania nieruchomościami należy: utrzymanie czystości w budynku, utrzymanie dobrego stanu technicznego budynku, obsługę księgową oraz prawną nieruchomości. Jeżeli chodzi o kamienice to zakres obsługi technicznej budynku znacznie się rozszerza. Zarządcy nieruchomości, w przepadku kamienic, muszą spełniać dodatkowe wymagania.

Zarządzanie starymi budynkami

administrowanie kamienicami w KrakowieZarządzanie starymi budynkami, a w szczególności starymi budynkami mieszkalnymi, jest dla firm zarządzających nieruchomościami bardzo dużym wyzwaniem. W miastach, gdzie jest bardzo dużo starych kamienic i rynek lokalny wykreował taką niszę działają firmy specjalizujące się w zarządzaniu kamienicami. Takich firm najwięcej jest w Krakowie. Administracją starymi kamienicami w Krakowie zajmuje się kilka wyspecjalizowanych firm. Administrowanie kamienicami w Krakowie, szczególnie kamienicami zabytkowymi jest to dziadzina, którą zajmuje się profesjonalnie kilka firm w Krakowie. W Krakowie na Śródmieściu jest bardzo dużo starych kamienic, które są najczęściej własnością prywatną. Najważniejszym procesem w zarządzaniu kamienicą jest przeprowadzanie remontów oraz utrzymanie kamienicy w dobrym stanie technicznym. W zabytkowych kamienicach wszystkie remonty trzeba przeprowadzać pod nadzorem konserwatora zabytków. Taka sytuacja ma miejsce gdy cały budynek jest wpisany na listę zabytków lub tylko jego część np: ściana lub stary kaflowy piec. W takich przypadkach na przeprowadzenie remontu trzeba mieć zgodę konserwatora zabytków. W starych kamienicach, najczęściej trzeba także prowadzić księgę obsługi budynku. W księdze zapisuje się wszystkie istotne zdarzenia mające wpływ na stan techniczny budynku. Nie są to tylko remonty oraz przeglądy techniczne, ale także wszystkie usterki wynikłe z przyczyn losowych. Książka obsługi budynku musi być prowadzona dla wszystkich nieruchomości wpisanych na listę zabytków.

Za prowadzenie książki obsługi budynku jest odpowiedzialny zarządca nieruchomości. Jeżeli dana nieruchomość nie ma wyznaczonego zarządcy budynku odpowiedzialność spada na kierownika wspólnoty mieszkaniowej do której budynek należy. Książka, jak i wszystkie dokumenty muszą być oczywiście w należyty sposób przechowywane oraz archiwizowane. Dokumenty budynków wpisanych na listę zabytków są objęte nadzorem archiwów polskich.